Maartsjarigen / Märzgeburtstagskinder

DB406 ⁻ ᴰᵉᵘᵗˢᶜʰ ᵘᶰᵗᵉᶰ

Maartsjarigen

Maart had het allemaal in zich: zonneschijn en nat, een stevige bries, een donkere wolk, de eerste zuidwester, een verwaaide sneeuwvlok en een laatbloeiend sneeuwklokje.

Van alles wat dus. Net als het gewone leven.

Maar wat als maart het hele jaar zijn staart wild om zich slaat? En je verjaardag niet meer is dan een wegzinkend eilandje op een drukbevaren scheepsroute?

Ook dan is een felicitatie op zijn plaats. Een Zegenwens Bovenal!

Laat maart zijn staart maar roeren. Als God maar Stuurman is! Want wat het leven ook met zich brengt, Hij heeft méér. Hij deelt Genade uit.

Wel gefeliciteerd!

DEUTSCH

Märzgeburtstagskinder

März hatte es alles in sich: Sonnenschein und nässe, eine ordentliche Brise, dunkle Wolken, der erste Südwester, eine verwehte Schneeflocke, ein spätblühendes Schneeglöckchen.

Von allem etwas also. Das tägliche Leben gleich.

Aber was, wenn der März das ganze Jahr mit seinem Schwanz wild um sich wedelt? Und der Geburtstag nicht mehr ist, als eine versinkende Insel auf einer vielbefahrenen Schiffsroute?

Auch dann passt es zu gratulieren, dazu ein Segenwünsch Obendrauf!

Lass März den Schwanz mal wedeln. Wenn Gott aber bloß Steuermann ist! Denn was das Leben auch mit sich bringt, ER hat mehr. ER teilt Gnade aus.

Glückwunsch!

Stemverklaring / Abstimmungserklärung

DB-405 ⁻ ᴰᵉᵘᵗˢᶜʰ ᵘᶰᵗᵉᶰ

Stemverklaring

Waarheen met mijn stem? Mijn stem ‘voor koningen en allen die in hoogheid zijn?’ Mijn stem voor Altena, Brabant, Den Haag, de Kamers, het kabinet, het waterschap?

Waarheen met mijn stem voor/tegen fora, democraten, primaten, pragmaten, en Baudaten?  Mijn stem op links, rechts, groen of zelfs voor dieren?

Waarheen met mijn stem voor of tegen de Brexit, hard of zacht, wind May of tegen? Voor uitstel, lang, kort of afstel?

Mijn stem is tot God.

Want wie er ook na 20 maart zijn staart roert, zijn wonden likt of zijn zetels telt: de Heere regeert in eeuwigheid.

Exit: waan-van-de-dag.

DEUTSCH

Abstimmungserklärung

Wohin mit meiner Stimme? Meiner Stimme ‚für Könige und für alle Obrigkeit?‘ Meine Stimme für Altena, Brabant, Den Haag, die Kammern, das Kabinett, und die Wasserbehörden?

Wohin mit meiner Stimme für (oder gegen) Foren, Demokraten, Primaten, Pragmaten, und Baudaten? Meiner Stimme auf Links, Rechts, Grün, oder gar für Tiere?

Wohin mit meiner Stimme für oder gegen Brexit, hart oder sanft, Rückenwind oder May Entgegen? Für aufgeschoben, kurz, lang, oder aufgehoben?

Meine Stimme ist zu Gott.

Denn wer auch immer nach dem 20. März seinen Löffel rührt, seine Wunden leckt oder seine Mandate zählt: der Herr regiert Ewiglich.

Exit: Wahn-des-Tages.

Christchurch

ᴰᴮ⁻⁴⁰⁴ ⁻ ᴰᵉᵘᵗˢᶜʰ ᵘᶰᵗᵉᶰ

Christchurch

Schrijven wilde ik over de tragedie van Christchurch. Over dat de andere kant van de wereld zover weg is. Dat de slachtoffers, zover ik weet, geen geloofsgenoten waren, maar daarom niet minder mens en het geweld niet minder ten hemel schreit.

Maar ineens breekt mijn pen, stopt er een tram in Utrecht en is Christchurch onverhoopt veel dichterbij dan gedacht. Vermoedelijk!

Terwijl het over de details nog slechts speculeren is, kijk ik omhoog. De lucht is hemelsblauw. Daarboven is Hij: de Christus van de Kerk – met een hoofdletter.

Bij Hem is troost, ten diepste: bij Hem alléén!

Christe eleison

DEUTSCH

Christchurch

Schreiben wollte ich über die Tragödie von Christchurch. Darüber, dass die andere Seite der Erde so weit weg ist. Darüber auch, dass die Opfer, soweit ich weiß, keine Glaubensgenossen waren, aber deswegen nicht weniger Mensch und die Gewalt nicht weniger zum Himmel schreit.

Aber auf einmal zerbricht mir mein Stift, haltet eine Trambahn in Utrecht, und ist Christchurch unverhofft viel näher als gedacht. Mutmaßlich.

Während über die Details vorerst nur spekuliert werden kann, schaue ich auf. Blau ist der Himmel. Da Oben ist Er: der Christus der KIRCHE – großgeschrieben.

Bei Ihm ist Trost, schließlich: nur bei Ihm!

Christe eleison

Februarijarigen / Februargeburtstagskinder

ᴰᴮ⁻⁴⁰³ ⁻ ᴰᵉᵘᵗˢᶜʰ ᵘᶰᵗᵉᶰ

Februarijarigen

Jarig in de sprokkelmaand. Dan denk ik al snel aan het vlijtig speuren naar sprokkelhoutjes, in de bittere kou, om de kachel mee aan te steken en het huis warm te krijgen.

Etymologisch heeft het echter weinig met het huidige sprokkelen te maken. Vermoedelijk is het afkomstig van het feit dat februari vierjaarlijks verspringt en een dag meer heeft dan anders.

Hoe het ook zij, hierbij een hartelijke gelukwens aan alle jarigen van de kortste maand van het jaar. Moge het nieuwe levensjaar voor alle jarigen zo rijk aan warmte zijn, als welke de prachtige voorjaarsachtige sprokkelmaand nu stempelde!

DEUTSCH

Februargeburtstagskinder

Geburtstag im ‚Sprokkelmonat’ (NL: ‚Auflese Monat‘). Dann denke ich unverzüglich am, in eisiger Kälte, fleißiges Sammeln von Holzzweige, damit man Daheim den Herd anzündet und das Haus versucht zu erwärmen.

Etymologisch hat es offenbar aber wenig mit dem heutigen Auflesen (‚sprokkelen‘) am Hut. Vermutlich hat es eher damit zu tun, dass der Februar sich vierjährlich um einen Tag verlängert.

Wie es auch sein mag, hiermit einen herzlichen Glückwunsch an alle Geburtstagskinder der kürzeste Monat des Jahres. Möge das neue Lebensjahr für alle Jubilare so reich an Wärme sein, als welche die prächtige frühlingshafte ‚Sprokkelmonat‘ in diesem Jahr wunderbar auszeichnete.

Koper(poets) / Kufer(putzmittel)

Foto: Kaiser Wilhelm Gedächtniskirche Berlin

ᴰᴮ⁻⁴⁰² ⁻ ᴰᵉᵘᵗˢᶜʰ ᵘᶰᵗᵉᶰ

Koper(poets)

Vandaag beleef ik mijn koperen ambtsjubileum, want precies twaalfenhalf jaar geleden werd ik bevestigd tot dienaar van het Goddelijke Woord.

Terugkijkend kan ik niet zeggen dat mijn dienst zo glansrijk is geweest. Er is heel wat koperpoets voor nodig om mij nog te laten glanzen. Talrijk zijn de beschadigingen, groot de pressie, om over mijn eigen tekortkomingen nog maar te zwijgen.

Toch mag ik mijn ambtelijke dienst, geheel rechtens, nog steeds voortzetten binnen de Hersteld Hervormde Kerk.

Bij deze mijlpaal past de dank aan Hem, Die, tegenover mijn ontrouw, de Getrouwe bleef. Niets (en niemand) kan Zijn glans verdoven!

DEUTSCH

Kupfer(putzmittel)

Heute gedenke ich mein kupfernes Amtsjubiläum, denn vor genau zwölfeinhalb Jahren bin ich zum Diener des Göttlichen Wortes ordiniert worden.

Rückblickend kann ich nicht behaupten, dass mein Dienst so glanzreich gewesen ist. Es braucht ganz viel Kupferputzmittel mich noch zum glänzen zu bringen. Zahlreich sind die Beschädigungen, groß die Pression, geschweige noch meine eigenen Schwächen und Mängel!

Nichtdestotrotz darf ich meinen amtlichen Dienst, völlig von Rechts wegen, noch vorsetzen innerhalb der Wiederhergestellte Reformierte Kirche.

Bei dem Erreichen dieser Markstein gebührt der Dank nur Denjenigen, Der, meiner Untreue zu trotz, der Getreue blieb. Nichts (und niemand) kann Seinen Glanz erlöschen!

Januari-jarigen / Januargeburtstagskinder

ᴰᴮ⁻⁴⁰¹ ⁻ ᴰᵉᵘᵗˢᶜʰ ᵘᶰᵗᵉᶰ

Januari-jarigen

Vergeten ben ik u en jullie niet. Integendeel, daarom hierbij alle jarigen van de afgelopen maand van harte gefeliciteerd!

Omdat ik het iets rustiger aan moet doen, wil ik voortaan proberen om alle jarigen aan het einde van de maand hier iets mee te geven. Een gelukwens. Met een kleine en een grote G!

De kleine voor het ‘gewone’ leven met zijn zonneschijn en beslommeringen. De grote G voor nu, als we zelf onze jaren tellen, maar ook voor straks als onze jaren geteld zijn en eindig blijken.

Gelukkig wiens Geluk, nu en straks, om Jezus’ wil, onvergankelijk is!

DEUTSCH

Januargeburtstagskinder

Vergessen habe ich Sie und Euch überhaupt nicht! Weswegen ich hiermit alle Geburtstagskinder des Januars herzlich gratulieren möchte!

Weil ich doch etwas kurzer treten muss, will ich ab jetzt versuchen den Jubilaren zum Ende des Monats hier etwas mit auf den Weg zu geben. Einen Glückwunsch, mit einem kleinen und einem großen G!

Der Kleine für das ‚gewöhnlichen‘ Leben, mit seinem Sonnenschein und Kümmernis. Der große G für jetzt, wenn wir unseren Jahren zählen, aber auch für später, wenn unseren Jahren gezählt sind, und sich begrenzt erzeigen.

Glücklich wessen Glück jetzt und später, um Jesu Wille, unvergänglich ist!

‘Krautdämpfe’

ᴰᴮ⁻⁴⁰⁰ ⁻ ᴰᵉᵘᵗˢᶜʰ ᵘᶰᵗᵉᶰ

‘Krautdämpfe’

Kruiddampen? Een verschrijving natuurlijk, want bedoeld werden ‘Pulverdämpfe.’ Kruitdampen met een t.

Maar het bestaat: het kruid. God sprak en de aarde bracht het voort op de derde dag, nog voordat Hij de zon, de maan, Adam en Eva schiep en het huwelijk instelde.

Het ‘zaadzaaiende kruid’ was voor de mensen, het groene voor het dierenrijk.

Wat zal het gegeurd hebben toen de Schepper een damp deed opgaan en de aarde bevochtigde. Tot Zijn eer, maar ook als teken van Zijn liefde en zorg voor al het geschapene.

Wat erg dat er na Genesis 3 ook kruitdampen gekomen zijn. Zonde!

Christe eleison


DEUTSCH

‘Krautdämpfe’

Es war ein Schreibfehler, denn gemeint waren Pulverdämpfe.

Aber es gibt es: das Kraut. Gott sprach und die Erde lies es aufgehen. Das war am dritten Tage, noch ehe Er die Sonne, der Mond, Adam und Eva erschuf und die Ehe gründete.

Das samensäende Kraut war für die Menschen, das Grüne fürs Tierreich gedacht.

Wie wohl wie es geduftet haben, nachdem der Schöpfer einen Dampf aufgehen lies, der die Erde tränkte. Gott zur Ehre, aber auch als Zeichen Seiner Liebe und Fürsorge für die ganze Schöpfung.

Wie schlimm, dass es nach Genesis 3 auch Pulverdämpfe gibt. Sünde!

Christe eleison

Foto: pixabay(dot)com

welkom

Welkom / Welcome / Willkommen

Welkom

Dit is de weblog van ds. D. Burggraaf, emeritus-predikant van de Hersteld Hervormde Kerk.

Welcome

This is the weblog of Rev. D. Burggraaf, Minister Emeritus of the Restored Reformed Church in the Netherlands.

Willkommen

Hier ist das Weblog von Pfr. D. Burggraaf, Pfarrer-Emeritus der Wiederhergestellte Reformierte Kirche in den Niederlanden.

RD 29-04-2014 DEUTSCH

Dieser Artikel erschien am 29.04.2014 in der Niederländischen Tageszeitung “Reformatorisch Dagblad.”

Schweige nicht länger über Homosexualität

Heute vor genau 69 Jahren wurde das KZ Dachau von den Alliierten befreit. Vor einiger Zeit habe ich dieses ehemalige Konzentrationslager besucht. Der Besuch war für mich außergewöhnlich beeindruckend und konfrontierend. Plötzlich wurde mir nämlich klar, dass ich als Gefangener, trotz meines Pfarramtes, wohl keine Privilegien gehabt hätte.

Während ich über das verlassene KZ-Gelände laufe, denke ich an Amtsbrüder wie Martin Niemöller und J. Overduin, die hier inhaftiert waren. Sie haben beschrieben, wie schrecklich das Leben im KZ war. Unvorstellbar. Trotz allem hatten sie als Geistliche in gewissem Ausmaß noch eine besondere, mit kleineren Privilegien verbundene Position – im Vergleich mit anderen Gefangenengruppen. Mit diesem Gedanken tröste ich mich, denn damit hätte ich auch eine größere Chance gehabt das Elend des KZ überleben zu können.

Rosarote Winkel

Plötzlich ist da aber diese Tafel, die mich aus meinem Traum erwachen und die rosarote Wolke meiner Gedanken verschwinden lässt. „Homosexuelle“, so lautet auf Deutsch die Überschrift. Ich lese, ich spüre und ich weiß auf einmal: dort wäre Dein eigentlicher Platz gewesen, denn Du bist einer von denen. Mit der gleiche Veranlagung geboren. Über Jahre unbewusst und begraben unter vielerlei Lebensumständen. Nach einem ernsthaften Auto-Unfall aber, allmählich ans Licht gekommen, in einer Zeit in der ich völlig auf mich zurückgeworfen war. Und schließlich nach einer bodenlos tiefen Krise und viel innerlichen Kampf als Gegebenheit angenommen.

Die Rückseite der Tafel enthält eine Erläuterung. Es wird erklärt, dass Schwule von der SS besonders hart schikaniert wurden. Schluss mit Privilegien! Statt Schutz wegen der Amtskleidung hätte ich einen rosaroten Winkel tragen müssen. Damit wäre ich dann in einer der untersten Schubladen der Gefangenen gelandet. Und die Chance aufs Überleben wäre gleich Null gewesen.

Ich bin schockiert. Nie zuvor habe ich mich mit dieser Gruppe von Mitmenschen identifiziert oder verwandt gefühlt. Und nun das, ausgerechnet in Dachau! Im Hintergrund kommt es mir vor, als ob ich auf einmal – aus größter Entfernung – etwas spüre von dem Leid und der Not meiner schwulen Brüder während des Naziregimes. Zurückgesetzt, missbilligt, weggesteckt, beschmiert, geschmäht, verstümmelt und ermordet wegen etwas, wofür sie gar nichts konnten. Nicht angelernt, nicht angezogen, sondern so geboren. Nicht für eine bestimmte Zeitspanne, sondern für das ganze Leben…

Lebenslektion

Eine tiefe Lektion. Hinterher bin ich dankbar dafür. Aber in diesem Augenblick steht mir die Schamesröte im Gesicht. Und ich frage mich: wie lange „wir“ uns im 21. Jahrhundert innerhalb von Kirchen, auf Schulen und in Teilen der Gesellschaft noch verstecken müssen. Wo es gerade so passt, hat man kirchlich oder politisch ja längst felsenfest geglaubte Bastionen geschliffen.

Vor 69 Jahren ist Dachau befreit worden. Am Ende jenes beeindruckenden Vormittags, konnte ich das KZ-Gelände in Freiheit wieder verlassen. Im Vergleich mit jenen tausenden, die hier das Leben verloren haben oder fürs Leben gezeichnet wurden, ist das ein unbeschreibliches Privileg. Ohne einen rosaroten Winkel auf meinem schwarzen Revers, sondern bereichert mit einer Lektion fürs Leben.

Was nun? Einfach so weiter machen wie immer! Denn nichts in mir dachte in dem Moment auch nur daran, das Geringste von dieser Geschichte je kund zu geben. Ich habe wegen der Einschränkungen, als Folge meines Verkehrsunfalls, schon mehr als genug Sorgen im Kopf. Und wieso sollte ich jetzt meine eigene Fenster einwerfen und mich so verletzbar zeigen? Und: wie wird man reagieren, oder was sind die möglichen Konsequenzen?

Schockierend

In den Monaten nach Dachau begegne ich aber einigen sehr erschütternden Geschichten von jungen Leuten aus Reformierten Kreisen, die mit ihrer Identität und ihren Gefühlen verzweifelt ringen. Die Not, die ich bei diesen Kontakten spüre, ist schlechthin schockierend. Diese Menschen sind wegen ihrer Gefühle ratlos. Einige werden sogar in die Verzweiflung getrieben. Unbeschreibliche Tiefen öffnen sich. Sie müssen da durch – aber wie? Manchen bleiben fest in der Verzweiflung stecken. Ganz alleine! Um die Sache noch schlimmer zu machen, werden ihnen von alle Seiten – manchmal auch von der Kanzel – Steine statt Brot gegeben. In ihrer Einsamkeit beißen sie sich die Zähne daran kaputt, mit allen Konsequenzen.

Es dauerte in der Geschichte nach Dachau noch viele Jahre, bevor auch anerkannt wurde, was man schwulen Männern während des Naziregimes angetan hat. Jahrelang wurde derer Leid ignoriert. Sie waren ja nicht salonfähig. Sollte ich mich nun genauso verhalten? Und nach dieser Erfahrung schweigend einfach wegschauen? Obwohl ich einer von denen bin? Für mich wäre das der bequemste Weg gewesen.

Jemand hat einmal geschrieben: “Ich darf nicht länger schweigen.“ Nach meinem Besuch in Dachau spürte ich diesen Mahnruf auch immer mehr in mir. Von verschiedenen Seiten wird regelmäßig dazu aufgerufen, die schweigende Tabuisierung der Homosexualität in Reformierten Kreisen zu durchbrechen. Mit recht!

Ich hoffe, meine offenen Worte können dabei ein kleiner Beitrag sein, diese verhängnisvolle Schweigespirale zu durchbrechen. Nicht für mich, sondern an erster Stelle für alle namenlose Ringer – auch unter uns – welche manchmal ratlos sind und sich in ihrem einsamen Kampf von allen und jedem verlassen fühlen.

Zum Schluss möchte ich denjenigen noch folgendes ans Herz legen: 1. Tu Dir nichts Übles. 2. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Das Schweigen und die Einsamkeit dürfen deswegen durchbrochen werden. Denn auch wenn es sich oft so anfühlt, Du bist nicht der einzige und außerdem auch nie wirklich alleine.

Mein Besuch an Dachau hat mit all dem eine ungekannte Dimension bekommen. Die Vergangenheit sprach und erteilte mir eine Lektion für die Gegenwart. Was die Zukunft bringt? Wir wissen es nicht, aber möge es Seine Hand sein, Der führt und schützt.

Der Niederländische Pastor Dustin Burggraaf (1980) ist Emeritus-Pfarrer der Wiederhergestellte Reformierte Kirche (Niederländisch: Hersteld Hervormde Kerk).