db-528 Matthias (12/12)

db-528 (NL)

Matthias (12/12)

Na Christus’ Hemelvaart pas werd de lege plaats van de verrader onder de apostelen, Judas Iskariot, weer vervuld. Matthias werd door de Hemel aangewezen en “met algemene toestemming tot de elf apostelen gekozen.” (Hand. 1:26).

Lege plaatsen: ze werden ook in het afgelopen jaar gevoeld. Soms heel dichtbij, soms op grotere afstand. De Heere mocht de roepstemmen heiligen, de lege plaats(en) met Zichzelf vervullen en nabestaanden troosten en sterken.

Dat laatste wens ik overigens ook de december-jarigen van 2021 toe, daar wij immers ‘zwak van moed en klein van krachten’ blijven – hoe jong of oud we ook werden.

db-526 Simon Kananítes (11/12)

(c) Peter Paul Rubens, Public domain, via Wikimedia Commons

db-526-NL

Simon Kananítes (11/12)

‘Dat is, ijveraar (…)’, zo zeggen de Kanttekenaren op onze dierbare Statenvertaling. Geen onsympathieke bijnaam, want een ijveraar schijnt vlijtig. Maar daarmee is de zaak waarvoor gestreden wordt, nog niet de goede!

Er wordt wat gewedijverd voor ideologieën en overtuigingen. Niet zelden met eigen ego’s als oogmerk.

Simon had het afgeleerd om voorop te lopen. Hij mocht en moest zíjn wapens inleveren.

Er kwam liefde-ijver voor in de plaats. Ingewonnen en overwonnen door Christus, Die door de ijver van (en voor) Gods huis verteerd werd.

Moge die Liefde-geur, ook de jarigen van november, tot dé ware Liefde-ijver nopen!