db-531 Україна

(c) pixaby(dot)com

db-531 NL

Україна

Wat geen daglicht verdroeg, begon al in de donkerheid. Nog vóór het krieken van de dageraad sloeg hij meedogenloos zijn broeder zonder grenzen…

Maar zo min hij de geschiedenis kan herschrijven, zo min hield hij Zíjn zon tegen in haar opgang over bozen en goeden – van Lviv tot Novosibirsk.

Eigenlijk had hij al vóór het ochtendgloren, de strijd geheel verloren. Gisteren, heden én morgen.

Want als straks de Dageraad aanbreekt, zal grenzeloos Recht geschieden. Door hét Licht dat overwon, zal Vrede zegevieren.

’t Blijft evenwel donker voor wie hier géén Licht (ver)droeg.

Господи, помилуй *

* Heere, ontferm U.

db-530 #OnverdeeldOpen

db-530 NL

#Onverdeeldopen

Of ik ook getekend heb? Nee, al lijkt het een sympathieke petitie. Want ook ik ben niet voor de QR/2/3G-maatschappij. Bovendien ben ik, als niet-covid19gevaccineerde, het wekelijkse testen wel een beetje moe – al ga ik die ‘tweede mijl’ vrijwillig voor mijn zorgverleners.

Maar onverdeeld open? Dat gaat veel te ver.

Zeker omdat ook de zondag (rustdag vanwege Christus’ opstanding) ermee gemoeid is. Dan is ‘onverdeeld dicht’ geboden voor alle niet-noodzakelijke gelegenheden. Behalve daar waar de ware Rust verkondigd en geschonken wordt.

In dat Licht kan er ook van maandag tot en met zaterdag het nodige dicht. Onverdeeld. Vóór Nederland!