db-537 Bosch’ blauw-geel

db-537

Bosch’ blauw-geel (3/12)

Zelden waren de maartse luchten zo zonovergoten geel en zo hemelsblauw blauw als in de afgelopen maand. Even zelden lag er, sinds laatste wereldoorlog, zo’n grauwe schaduw over Europa.

Terwijl een kleurloze Rus zijn tirannieke staart roerde, kleurde het elders in de wereld blauw-geel. Tot in het Bossche toe. Ik hoefde er maar amper de straat voor over te steken.

Vredig verjaren – het was ineens niet vanzelfsprekend. Evenzo het feit dat de (gele) aarde ons (levens)huis nog droeg en het (hemelsblauwe) uitspansel ons nog overkoepelde. Immers, wat onderscheid ons van Oekraïense naasten?

Een vredig nieuw levensjaar toegewenst!

db-536 Oost, West: fout, best

db-536

Oost, West: fout, best

Dat is kortgezegd het wereldbeeld waarmee ik opgroeide. Het verviel met het vallen van de Muur en het openschuiven van het IJzeren Gordijn. Die oosterlingen zouden ‘we’ wel even tot bovenste, beste, brave westerlingen transformeren…

Mijn perceptie van het Westen heeft sindsdien alleen maar aan ‘wit’ ingeboet. Overigens niet zodanig, dat ik me nu achter de zwarte tafel van het oorlogszuchtige Kremlin schaar!

Maar dat het Westen – na de aanvankelijke hoopvolle ommezwaai richting Oekraïne – nu niet verder schijnt dan toezien en wat handreikingen, is teleurstellend.

Daar mag best een tandje bij, als blaffen tekortschiet. Vóór vrede!

db-535 DA

(c) pixabay(dot)com

db-535

DA

Sinds er geen partijen meer zijn die, in grondslag en praktijk, overeenkomen met het belijden van de Hervormde Kerk, is het telkens weer afwegen: pragmatisch stemmen (op iets dat nog wat lijkt) of toch blanco?

In ’s-Hertogenbosch is de keuze niet reuze. Er is maar één ‘christelijke’ partij die meedoet bij de gemeenteraadsverkiezingen: het Democratisch Appel.

Het c-tje is onherkenbaar, maar pragmatisch zit er weinig anders op – zo dacht ik.

Tot ik de stemmingsuitslag over de abortuspil bij de huisarts zag. De hele DA-fractie bleek voor…

Mij rest vandaag geen stem, dan die om genade tot ons aller Schepper.

db-534 Stemwijzer?

(c) pixabay(dot)com

db-534

Stemwijzer?

Nooit eerder stond er zoveel ‘links’ bovenaan. Van schrik meteen online maar een andere stemhulp geraadpleegd, maar de uitkomst bleef onveranderd link(s)…

Wat nu?

Eer ik mijn kruisje ter linkerzijde zet, zullen de binnenstadse Dieze, de Maas en het Máximakanaal toch wel moeten opdrogen…

Er is namelijk één ander Kruis wat links verhinderd: dat van de levende Christus.

Als ik bij Hem te rade ga, zal ik nooit vóór de dood kunnen kiezen. Evenmin voor de lobby’s, hobby’s of de hypes van de dag – linksom noch rechtsom.

Wees daarom, ook lokaal, wijzer dan mijn stemwijzer: vergeet de Gekruisigde niet!

db-533 Biddag in oorlogstijd

(c) pixabay(dot)com

db-533 NL

Biddag in oorlogstijd

Voor vrede: overal waar men als een olifant op klompen binnenviel. Én daar waar men op muiskleine kousenvoetjes infiltreerde om te krijgen tegen recht en orde.

Voor warmte: overal waar kou geleden wordt. Én daar waar het eigen ego verkilt uit gebrek aan medemenselijkheid.

Voor dienaars van het volk: overal waar ze zich gezamenlijk verschuilen moeten. Én daar waar ze in hun eentje achter meterslange tafels tronen.

Tenslotte naast visserij, gewas en arbeid: voor wat niet in woorden vatbaar is. Én toch als een zucht naar Boven hijgt.

In ‘t huis van Zíjn gebed – om Jezus’ wil.

db-532 Bossche bomen

db-532 NL

Bossche bomen

Eens waren met ze met velen, nu zijn er nog zes over. Alle zes hebben ze de februarimaand doorstaan.

De eersten sneuvelden vermoedelijk ooit bij het aanleggen van een weg, anderen werden door de hemelse Landman gerooid.

Uit het ‘niets’ steekt soms een storm op. Worden mensen door natuurgeweld geveld, of – ook dat was februari – op het slagveld van een oorlog ín Europa.

Niets ‘booms’ is ons vreemd…?

Toch wel, want bomen hebben géén Schuilplaats. Ons mensen wordt Hij nog aangewezen – voor goede en voor kwade dagen.

Wie jarig was (of niet): bij Hem te mogen wortelen toegewenst!