Fonds Hominee – voor een ontheemde dominee onderweg

Het Fonds heeft sinds 2021 een nieuw rekeningnummer:

IBAN: NL05 ABNA 0888 6454 06

ten name van D. Burggraaf – BIC: ABNANL2A

—————

Over het Fonds

Over het algemeen dragen de kerken binnen de gereformeerde gezindte – terecht – goed zorg voor de dienaren des Woords. Dat geldt zeker ook voor die predikanten, aan wie het invaliditeitsemeritaat verleend moest worden binnen kerken waar de Dordtse Kerkorde (vgl. art 13) in gebruik is.

Voor de arbeidsongeschiktheidsvoorziening van de Hersteld Hervormde Kerk geldt dit helaas niet. Ondergetekende ondervindt daarvan de gevolgen sinds hij er, door een verkeersongeluk in 2008, afhankelijk van werd.

Deze regeling kent namelijk geen indexatie en/of inflatiecorrectie. Hierdoor is er dus jaarlijks géén sprake van koopkrachtbehoud, maar van koopkrachtdáling. Elk jaar opnieuw. Men kan zich de gevolgen hiervan voorstellen… Niet alleen financieel en economisch, maar (bij een broze en kwetsbare gezondheid) geeft het veel stress, spanning en mentale druk. Al met al een ongezonde situatie.

Ondertussen spreekt de kerk de hoop uit, dat men zich “krachtens de hem verleende emeritaatrechten naar de mate der hem geschonken gezondheid en kracht de Hersteld Hervormde Kerk zal blijven dienen. Overeenkomstig zijn ja-woord, gegeven aan de Koning der Kerk, probeert ondergetekende dat ook te doen – gebonden aan Schrift en belijdenis.

Sinds november 2021 keert de HHK maandelijks aan ondergetekende een ondersteuningsbijdrage uit. Vooralsnog voor de periode van DV 4 jaar. Hiervoor past allereerst verootmoediging voor en dank jegens Hem, Die de harten neigde ten aanzien van dit stuk (tot dan toe) niet onderkende nood. Maar een structurele oplossing – bij voortdurende afhankelijkheid van de arbeidsongeschiktheidsvoorziening van de kerk – bleef tot hiertoe helaas uit.

Begin 2023 werd duidelijk dat de enorme koopkrachtdaling (t.g.v. de hoge inflatie in 2022) niet gecompenseerd werd door de ondersteuningsbijdrage. Ondanks dat alle basiskosten voor wonen, levensonderhoud en (para)medische zorg beduidend stegen…

Omdat het er naar uitziet, dat ik, Deo volente, nog tot in lengte van jaren van deze ongelukkige arbeidsongeschikheidsregeling van de HHK afhankelijk zal moeten zijn, is er sinds 2019 het ‘Fonds Hominee.’ Daaraan is ten gunste van ondergetekende een rekeningnummer verbonden. Inzage daarin heb ik zelf niet, maar mijn zus wel, mevr. M. Colijn-Burggraaf (mailadres: m.colijn-burggraaf (apestaartje) hominee (punt) nl

Aan dit fonds kan via IBAN NL05 ABNA 0888 6454 06 anoniem worden bijgedragen.

Fonds Hominee beoogt, waar de arbeidsongeschiktheidsvoorziening (en ondersteuningsbijdrage) van de HHK in gebreke blijft, het enorme verlies aan koopkracht (sinds 2008) enigszins te lenigen respectievelijk te beperken.

Voor een vrijwillige (en anonieme) bijdrage aan dit Fonds wordt, bij voorbaat, heel hartelijk dank gezegd!

‘s-Hertogenbosch, 1 juni 2023

ds. D. Burggraaf