db-564 DANK

(c) pixabay

db-564

DANK

Opnieuw een jaar vol wederwaardigheden, maar ook veel meeleven, zorg en hulp. In menigerlei vorm, van bekenden, onbekenden (via het fonds) en ook middels de ondersteuningsbijdrage van de HHK.

Menselijk gesproken hield het op de been, de fiets, de weg en het spoor. Letterlijk en overdrachtelijk.

Ondertussen maanden zorgprofessionals tot forse strepen in de toch al zo ‘lege’ agenda. Dagindeling en -besteding moesten op een ander/lager pitje. Onregelmatig overtrekkende depressies en extreme vermoeidheid onderstreepten dat.

Hartelijk dank voor al het toezien op, omzien naar en opzien voor mij. Onverdiend verkregen onder&uit Gods sparende, dragende, verdragende en bewarende Hand.