db-560 De Bossche Grote Kerk (11/12)

(c) Erfgoedshertogenbosch(dot)nl (nummer:0031368) Datering: 1966

db-560

De Bossche Grote Kerk (11/12)

Ook de Bossche protestanten herdenken dit jaar een jubileum. Het tweehonderdjarig bestaan van het kerkgebouw. Dat kwam er omdat Napoleon de toenmalige Hervormde Kerk (nu: Sint-Jan) contra-reformeerde.

Twee eeuwen later is ook de Bossche Grote Kerk niet langer Hervormd, maar PKN en behoort de Brabantse hoofdstad geografisch tot de kleine (Hersteld) Hervormde Gemeente van Heesbeen.

Maar het Hoofd der Kerk – en dat geldt, ook over de Bossche kerkmuren heen, voor alle ware gelovigen – is Dezelfde: Christus.

Gelukkig wie door Hem vergaderd, beschermd en onderhouden wordt – ook bij het klimmen der jaren. Van harte toegewenst!