db-587 Drieënveertig

(c) pixabax(dot)com (onbewerkt)

db-587

43

“Als een hert gejaagd, o Heere!”, zo behoorde het te zijn het afgelopen jaar. En gewis, gejaagdheid en jacht waren er wederom. Maar ’t is tekort als des daags Zíjn goedertierenheid ontbreekt of des nachts Zíjn lied verre zij!

Toch door Gods goedheid, verdraagzaamheid en geduld vandaag drieënveertig geworden. De dominee weet ’t nog aardig te verpakken ook, en da’s misschien maar goed…

Maar de bidder van Psalm 43 wijst een uitnemender weg: “Zend Uw licht en Uw waarheid, dat die mij leiden, dat zij mij brengen tot den berg Uwer heiligheid en tot Uw woningen.”

Zo’n schreeuwend hert vaart wél.