db-562 -as

(c) pixabay(dot)com

db-562

-as

Je mag het wel op je hoofd strooien (rouw-teken) als dhr. Messi ‘het’ voor je is. Evenzo allen die ‘hun zaligheid en welvaart bij de heiligen, bij zichzelf of ergens elders zoeken’*1 en niet bij Christus alleen.

Het Kindeke kwam zonder wereldbeker of zwart-gouden gewaad op de aarde. Voor Hem géén plaats in Qatar, Amsterdam, Moskou, Washington of Bethlehem. Evenmin in ons aller hart of leven.

Maar de Hemel máákt plaats: in doeken gewonden, neergelegd in de kribbe.

Om de treurigen Sions te beschikken: “sieraad voor as, vreugdeolie voor treurigheid, het gewaad des lofs voor een benauwden geest; (…) opdat Hij verheerlijkt worde.”*2

_____

*1 Heidelbergse Catechismus, Zondag 11, vraag 30.

*2 Jesaja 61:3.