db-593 ‘Dominus et Magister noster Iesus Christus’

(c) pixabay(dot)com

db-593 (NL: zie onder)

‘Dominus et Magister noster Iesus Christus’

With these words Martin Luther began his 95 Theses. Without being able here to go through them all, the Core of the Reformation is stated: ‘Our Lord and Master Jesus Christ.’

Solo Christo.

That is where the church, also externally, had to return to. Not only therefore that He is the Head, but also because we all are on our way towards Hím and Hís Judgment Seat.

Then it doesn’t matter what Rome or Constantinople says about us, but whether this Lord and Master became by grace personally Ours – converting our heart to Him.

____

NL

‘Dominus et Magister noster Iesus Christus’

Met deze woorden begon Maarten Luther zijn 95 Stellingen. Zonder ze hier allemaal door te kunnen nemen is hiermee wel de Kern van de Kerkhervorming weergegeven: ‘Onze Heere en Meester Jezus Christus.’

Solo Christo.

Dáár moest de kerk, ook uitwendig, naar terug. Niet alleen omdat Hij het Hoofd is, maar ook omdat wij allen naar Hém en Zíjn Rechterstoel op weg zijn.

Dan gaat het er niet om wat Rome of Constantinopel van ons zegt, maar of deze Heere en Meester, door genade, ook persoonlijk de Onze is geworden – bekerende ons hart tot Hem.