db-551 Queen Elisabeth II (1926-2022)

(c) www . royal . uk

db-551

Elisabeth II (1926-2022)

Na haar laatste ademtocht trad ‘Operation London Bridge’ in werking. Velen werden erdoor in diepe rouw, bewogenheid en beweging bracht – worldwide…

Immers, Elizabeth Alexandra Mary, hiernamaals geen koningin meer, ging door de Doodsjordaan. Géén brug, niet voor toegewijde en geliefde vorstinnen, leidde daaraan voorbij. Tenslotte was Elisabeth ook van Adam.

Maar wie in de tijd hartelijk van Christus werd, is zelfs ín die eenzaamste weg van alle vlees niet alleen. Geenszins vanwege ‘s mensen aardse positie, maar omdat Hij dé Koning is, was en eeuwig blijft.

Dat koningen, koninginnen, én onderdanen, door deze roepstem, Hém zouden zoeken!