db-569 Het plafond (2/12)

db-569

Het plafond (2/12)

Ten zesde dage schiep God de mens naar Zijn beeld en gelijkenis. “Man en vrouw schiep Hij hen.” Hij zag dat het zeer goed was.

Levend in liefde tot Hem (en elkaar) zou er geen ‘plafond’ zijn, in uren noch tijd. Toch kwam het er, omdat het ons (in ons verbondshoofd Adam) niet genoeg was om onderkoning onder God te zijn. Door de zonde kwam de (drievoudige) dood in de wereld; raakten we Gods beeld kwijt.

Elke verjaardag is een onverdiende blijk van Gods algemene goedheid. Een aansporing ook om Hem tíjdig te zoeken. Van harte toegewenst!