db-533 Biddag in oorlogstijd

(c) pixabay(dot)com

db-533 NL

Biddag in oorlogstijd

Voor vrede: overal waar men als een olifant op klompen binnenviel. Én daar waar men op muiskleine kousenvoetjes infiltreerde om te krijgen tegen recht en orde.

Voor warmte: overal waar kou geleden wordt. Én daar waar het eigen ego verkilt uit gebrek aan medemenselijkheid.

Voor dienaars van het volk: overal waar ze zich gezamenlijk verschuilen moeten. Én daar waar ze in hun eentje achter meterslange tafels tronen.

Tenslotte naast visserij, gewas en arbeid: voor wat niet in woorden vatbaar is. Én toch als een zucht naar Boven hijgt.

In ‘t huis van Zíjn gebed – om Jezus’ wil.