db-591 ISRAEL

(c) pixabay

db-591

ISRAEL

Met geen pen is de goddeloze barbarij, de antisemitische terreur en tomeloze haat die het volk Israël sinds eind vorige week (opnieuw) overspoelt te beschrijven.

Ontluisterend is vervolgens om te zien hoeveel (om)roepers in het ‘wakkere, inclusieve’ Westen zich door anti-Joodse tendensen (of nóg erger….!) demaskeren.

Ondertussen moet Israël handelen. Nu – onder dagelijkse raketbeschietingen vanuit zowel Gaza als Libanon. Middellijk om te overleven in het rumoer der volkeren, omgeven door eenentwintigste-eeuwse Hamans.*

De overwinning van de Bewaarder van Israël is echter zeker. Dat het beminde volk het daarom allereerst en allermeest van Hem verwachtte – wandelende in Zijn wegen!

________________

* vgl. Esther 3