db-597/598 Woord houden (1/2)

(c) pixabay(dot)com

db-597/598

Woord houden (1/4)

Voor ‘t land ware het te wensen, dat men na de stembusgang een radicaal andere weg insloeg dan dat men nu aan de potentiële kiezers voorspiegelt.

Wat zou Nederland dáár goed mee zijn!

Dat elk mensenleven, vanaf het prilste begin, weer beschermt wordt. Het gezin (nee, niet “D66-proof” zoals in een recent SGP-wetsvoorstel…) als hoeksteen der samenleving, wakker en niet ‘woke’, de christelijke rustdag erin, bijzondere scholen eruit (omdat álle onderwijs Bijbels behoort), het Joodse volk bemind, en hart voor kwetsbaren.

Kortom, dat men ons voorhoudt, voorleeft: “Tot God wilt u begeven, Zijn heilzaam Woord neemt aan.”

Woord houden (2/4)

Nóg beter ware vanzelfsprekend dat er partijen waren, die vóór de verkiezingen dé Weg wezen en deze nadien ook metterdaad gingen. Die woord houden, en hét Woord, als enige Bron en Norm, Richtsnoer en Kompas – hoog  houdend – volgen.

Afhankelijk – onder het beding van de zegen des Heeren.

Dan wordt de spoeling, ondanks 26 kieslijsten, dun.

Zelfs de enige partij die Schrift en belijdenis onverkort als fundament heeft, stelt teleur. Want nog niet de helft van de top-vijf van lijst 12 blijkt achter het eigen (Bijbels gefundeerde en op de scheppingsorde aansluitende) beginselprogram te staan.

Over Woord houden gesproken…