db-589 Het plafond (8/12)

db-589

Het plafond (8/12)

Er is veel omhooggekeken in augustus. Hier verlangde men naar zonnestralen, daar naar regendroppels, en elders naar luwte in plaats van storm.

Gelukkig wie het boek der natuur (schepping), aan de hand van de Schrift, Omhoog leerde lezen. Met Psalm 8:4-5: “Als ik Uw hemel aanzie, het werk Uwer vingeren, de maan en de sterren, die Gij bereidt hebt: Wat is de mens, dat Gij zijner gedenkt, en de zoon des mensen, dat Gij hem bezoekt?”

Al schijnt (soms) geen zon, of al licht geen maan: Zíjn gedenken/bezoeken van harte toegewenst, ook voor wie verjaarde in augustus.