db-574 Verkiezingen (4)

db-574

Verkiezingen (4)

Terwijl het stof van de uitslag neerdwarrelt, bedenke men, dat het precies dat is: stof. Tot spreken, schrijven, zwijgen. En wellicht hier en daar ook tot koerswijziging inzake stikstof ofzo.

Wie zal het zeggen? BBB? Of Hij Wiens maaksel wij zijn?

De Heere, Híj regeert, weet en is gedachtig, dat wíj stof zijn….!

Me dunkt, de afgelopen week biedt genoeg stof voor de hand in eigen boezem. Nog meer stof om schuldverslagen tot Hém weer te keren, biddend om genade en ontferming. Vanwege afval en verval, óók bij de verwaterde ‘c’ en de aftakelende ‘g’.

Herder, zoek ons.