db-567 Het plafond (1/12)

db-567

Het plafond (1/12)

“In den beginne schiep God den hemel en de aarde.”* Na het licht op de eerste, schiep Hij op de tweede dag het uitspansel, wat Hij ‘hemel’ noemde.

Dat uitspansel (de dampkring) is, eerbiedig bedoeld, een eerste plafond. ‘t Is de leef- en ademruimte voor de aardbewoners die Hij nog scheppen zou. Kostbaar voor mens, dier en natuur – óók in de gebroken werkelijkheid van 2023.

Van een energieplafond was vanzelf nog geen sprake. Zelfs zon en maan ontbraken nog die dag.

Wie verjaarde in januari, verwondere zich over de scheppende macht van Zijn gesproken Woord. Van harte!

* Genesis 1:1.