db-576 Hoe hangt de vlag erbij?

(c) pixabay(dot)com

db-576

Hoe hangt de vlag erbij?

“Rood, wit en blauw zijn de kleuren van de vlag”, zo zong ik als al kleuter ter gelegenheid van Koninginnedag. Van boven naar beneden, in die volgorde – dat was volstrekt helder. Slechts een enkeling maakte zich er met een (verticale) Franse slag vanaf…

Anno nu is dat anders als je ‘s Vaderlands driekleur wapperend aan de einder ontwaart…

’t Is te hopen dat dit heden terugkeert tot het ‘oude normaal.’

Uiterlijk én hart-elijk:

“Tot God wilt u begeven,
Zijn heilzaam Woord neemt aan”*

Dat Zíjn Banier Neêrlands Vorst en onderdanen genadig bedekke, Zijn eer hier wone.

____

* Wilhelmus :14