db-580 ‘Voor Charles’

(c) pixabay(dot)com

db-580

‘Voor Charles’

‘Voor Beatrix.’ Zo sprak wijlen de oud-gereformeerde ds. Joh. van der Poel, rond 30 april 1980, in een preek over Psalm 72:1.

Dát mag ook heden wel gezegd worden vanwege Z.M. Koning Charles III – mét insluiting van de bede die volgt: “Give the king Thy judgments, O God, and Thy righteousness unto the king’s son.”*

Immers, alléén in de weg van Zíjn rechten en inzettingen, is voor koningen, regeringen, landen, volken én kerken, Zegen te verwachten.

Zo zij het daarom aan gene, maar ook aan deze van de Noordzee. Ook ‘voor Prinses Beatrix’ zoon’: Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander.

_____

* Psalm 72:1b “O God, geef den koning Uw rechten, en Uw gerechtigheid den zoon des konings.”