db-536 Oost, West: fout, best

db-536

Oost, West: fout, best

Dat is kortgezegd het wereldbeeld waarmee ik opgroeide. Het verviel met het vallen van de Muur en het openschuiven van het IJzeren Gordijn. Die oosterlingen zouden ‘we’ wel even tot bovenste, beste, brave westerlingen transformeren…

Mijn perceptie van het Westen heeft sindsdien alleen maar aan ‘wit’ ingeboet. Overigens niet zodanig, dat ik me nu achter de zwarte tafel van het oorlogszuchtige Kremlin schaar!

Maar dat het Westen – na de aanvankelijke hoopvolle ommezwaai richting Oekraïne – nu niet verder schijnt dan toezien en wat handreikingen, is teleurstellend.

Daar mag best een tandje bij, als blaffen tekortschiet. Vóór vrede!