db-608 Twee jaar oorlog (2014-2024)

(c) pixabay(dot)com

db-608 Eng-NL

Two years of war (2014-2024)

Looking-away is not a proven, but the easiest method. We used to do it at the ‘Anschluß’ and even solemnly by ‘appeasement.’

Regarding this Ukraine had the ‘privilege’ that, after annexation of Crimea and eastern parts, next invasion-attacks occurred eight years later.

If the Russian bear had woken up earlier, we would probably only have turned around once…

But on 02/24/2022 we suddenly seemed wide awake. In ‘another world, a new time’…?

Looking upon the bloody state of their groaning homeland, Ukrainians might consider that.

Let Heaven be awake over them (and us)!

___

Twee jaar oorlog (2014-2024)

Wegkijken is geen beproefde methode, maar wel de makkelijkste weg. Vroeger deden we dat al bij de ‘Anschluß’ en plechtstatig zelfs met ‘appeasement.’

Dienaangaande had Oekraïne nog het ‘voorrecht’ dat, na de annexatie van de Krim en oostelijke delen, de volgende invasieaanval jaren op zich liet wachten. 

Ware de Russische beer eerder ontwaakt, hadden wij ons vermoedelijk slechts nog een keer omgedraaid…

Maar op 24-02-‘22 schenen wij inééns klaarwakker. In ‘een andere wereld, een nieuwe tijd’…?

Ziende de bloedige staat van hun zuchtend vaderland, kunnen Oekraïners zich dat afvragen.

Dat de Hemel over hen (en ons) wake!