db-525 Ondersteuningsbijdrage

db-525 NL

Ondersteuningsbijdrage

Vooralsnog voor een periode van DV vier jaar zal de Hersteld Hervormde Kerk, met ingang van deze maand november, maandelijks een ondersteuningsbijdrage aan ondergetekende uitkeren.

Middellijk wil de HHK hiermee zijn betrokken- en verbondenheid mijnerzijds tot uitdrukking brengen, hopend dat het mag bijdragen aan de verbetering van mijn welzijn.

Daarvoor past allereerst dank en verootmoediging jegens de Heere, Die harten neigde.

Hij zorgde ook in de moeilijke jaren (waarin de kerk(mens) menigmaal teleurstelde) voor levensonderhoud en zoveel meer. Middellijk ook door gewaardeerde (anonieme) handreikingen van (on)bekenden.

Voor een ontmoedigde en gedeprimeerde emeritus: een onverdiend voorrecht. Over “Thanksgiving” gesproken…! 🙏