db-584 250 jaar nieuwe berijming

db-584

250 jaar nieuwe berijming

De lat lag hoog, zo blijkt uit de bijgevoegde verklaring van ‘den 19den Julij 1773.’ Terecht, want het is niet om het even wat men de gemeenten op de lippen legt, in de eredienst of daarbuiten!

Niet zelden vond (of vindt) het afwijken van de Bijbelse leer (ook in de Hervormde Kerk) ingang door middel van allerhande rijmelarij met pakkende teksten en opgewekte deuntjes. Je komt er soms levenslang niet meer vanaf…

Volmaakt is ze zeker niet, ‘die nieuwe rijm.’ Maar ze poogt wel (evenals de dierbare oude van Datheen) de Psalmen te vertolken, overeenkomstig Gods Woord.