db-578 Het plafond (4/12)

db-578

Het plafond (4/12)

Steenrots-hard was het ‘plafond’ van het graf waarin de Heere Jezus gelegd werd. Voor het natuurlijke verstand was het voorbij met de Rabbi uit Nazareth…

Maar: ten derde dage is Hij opgestaan. Hij leeft!

En daarom leven wij nog; verjaarden ook de jarigen van april.

Want het Gods welbehagen gaat door, gelukkig (dat is: onophoudelijk en doeltreffend), door de Hand van de levende Heere Jezus.

Hoe? Door mensen te trekken uit de duisternis (van zonde en dood), om hen te brengen tot (en te houden bij) het Licht (van Zijn genade en Leven).

Van harte toegewenst!