db-575 Het plafond (3/12)

db-575

Het plafond (3/12)

Maart viel dit jaar in de lijdenstijd. De weken voor Pasen waarin we het lijden en sterven van de Heere Jezus gedenken. Lijden wat (eerbiedig bedoeld) eigenlijk geen ‘plafond’ kende.

Het was immers de eeuwige toorn van God over de zonde, die Hij plaatsvervangend droeg voor al de Zijnen. Onuitsprekelijke benauwdheid, smarten, verschrikking en helse kwelling onderging Hij tot Hij zei: ‘Het is volbracht.’*

Nee, zo’n lijdensweg zij de jarigen van maart niet toegewenst. Wel om daarvan behouden (dat is: gered) te worden, door het geloof in ‘het Lam Gods, Dat de zonde der wereld wegneemt.’

Van harte!

__________

* Joh. 19:30