db-594 Dankdag

db-594

Dankdag

Wie er langsloopt, ziet haast geen verschil. De voren liggen er weer net zo bij als op de biddag. En hoewel de foto dezelfde is, werd het land bewerkt, gemaaid en geoogst. Werden er handen uit de mouwen gestoken, rapporten geschreven, diploma’s behaald en huishoudens draaiende gehouden. En nog zoveel meer! Zelfs daar waar men het zelf niet (meer) kon.

In onderscheid tot zoveel anderen op aarde…

Ging dat allemaal vanzelf?

Wie de politieke partijen hoort, zou dat bijna denken. Maar nee, het was en is omdat de Heere kracht, wasdom, zaaiing en oogst gaf.

Hij houdt getrouw Zijn Woord!*

___

Vgl. Genesis 8:22 ‘Voortaan al de dagen der aarde zullen zaaiing en oogst, en koude en hitte, en zomer en winter, en dag en nacht niet ophouden.’