db-612 Recht(s) of slecht?

(c) pixabay (dot) com (bewerkt)

db-612

Recht(s) of slecht?

Voor Nederland? Het klimaat? De rechtstaat? Het onderwijs? De boeren? Defensie? 

Wie het paslood dáár hangt, waar het behóórt te hangen, kan maar tot één conclusie komen: ronduit slecht. Want het beoogde regeerakkoord ademt niet het profetische ‘Tot de Wet en tot de Getuigenis.’1

Kon het dan niet slechter?

Vraag het de euro-pappa’s. Of vraag het – aan het einde van deze week voor het gezin – degenen die wetgeving op dit punt onlangs (bijna trots) ‘D66-proof’ aanboden…

Och, dat naar Zijn Raad,

Zich ons volk gedroege!

Och, dat Neêrlands zaad,

Op Zijn effen paân,

IJv’rig wilde gaan,

Naar Zijn welbehagen!2

___

1) Vgl. Jesaja 8:20.

2) Naar Psalm 81:15 (ber. 1773).