db-592 Roan

(c) pixabay (dot) com

db-592

Roan

Door Gods scheppende en bewarende Hand werden mijn zus en zwager opnieuw verblijd met de kinderzegen. Werd afgelopen maandag, in een wereld vol oorlogsgeweld, een zoon en broertje geboren: Roan Gerrit.

Hoewel geen uitzondering binnen het gevallen Adamsgeslacht, werd hij toch (uitwendig) door zijn Schepper afgezonderd: op het erf van het verbond geboren, bij de lamp van hét Woord.

Een voorrecht, maar ontoereikend om welgetroost te leven en eenmaal zalig te sterven. Daarvoor is wedergeboorte, inwendige reiniging en heiliging van hart en leven door het Hoofd van het Genadeverbond onmisbaar.

Israëls Heere verlene het Roan genadiglijk, om Jezus’ wil.