db-528 Matthias (12/12)

db-528 (NL)

Matthias (12/12)

Na Christus’ Hemelvaart pas werd de lege plaats van de verrader onder de apostelen, Judas Iskariot, weer vervuld. Matthias werd door de Hemel aangewezen en “met algemene toestemming tot de elf apostelen gekozen.” (Hand. 1:26).

Lege plaatsen: ze werden ook in het afgelopen jaar gevoeld. Soms heel dichtbij, soms op grotere afstand. De Heere mocht de roepstemmen heiligen, de lege plaats(en) met Zichzelf vervullen en nabestaanden troosten en sterken.

Dat laatste wens ik overigens ook de december-jarigen van 2021 toe, daar wij immers ‘zwak van moed en klein van krachten’ blijven – hoe jong of oud we ook werden.