db-581 Het plafond (5/12)

db-581

Het Plafond (5/12)

Na Pasen werd de (vanwege de zondeval) gesloten Hemel tweemaal geopend. Beide heilsfeiten herdachten we de afgelopen meimaand: Christus’ Hemelvaart en Pinksteren (uitstorting van de Heilige Geest).

Voor beide heilsfeiten vloeide het bloed van de Middelaar aan het kruis. Dat was de prijs om Zijn uitverkoren Kerk vrij te kopen van zondeschuld en -straf, om hen in de hemel plaats te bereiden, én om door Zijn Geest woning te maken in hun harten.

Een woning dáár straks (niet met handen gemaakt, eeuwig bij God) en hier nu, het is onmisbaar om niet oneindig ‘dakloos’ te blijven. Hartelijk toegewenst!