db-570 Voor gewas en arbeid

(c) pixabay(dot)com

db-570

Voor gewas en arbeid

’t Is bepaald niets om je voor te schamen: een eerlijk product, verkregen met noeste inspanning en opgestroopte mouwen.

Maar waar vind je het? Tussen al die doornen en distelen die de aarde voortbrengt? Ondanks al het zweet van ons aangezicht?

De wijze (land)bouwer weet wel beter.

Als de hemelse Landman inhoudt, dan ontkiemt er geen zaad, blazen wij nog geen veertje de lucht in, en doet Hij nochtans geen onrecht…!

Daarom biddag, om wat verbeurd maar onmisbaar is, af te smeken van de Heere. Want van Hem is de Kracht, ook voor gewas en arbeid.