db-573 Verkiezingen (3)

(c) pixabay(dot)com

db-573

Verkiezingen (3)

Wat het worden zal vandaag, blanco of staatkundig-gereformeerd, ik weet het nog niet. Wel, dat er een stemopdracht is aan alle inwoners: het gebed.

Voor állen door wier hand het God belieft om ons te regeren, zowel vandaag als in de toekomst – Deo volente.

Want als zij het mijn stem, mijn wijsheid of de hunne moeten doen, dan komt er weinig van terecht. Hoogstens een zeepbel, een luchtkasteel en minstens alles wat tegen God en de naaste neigt.

Dat Hij hen (en ons) daarom Wijsheid geve, en doe wederkeren tot Hem en Zijn heilzame geboden, om Jezus’ wil!