db-571/572 Verkiezingen (1-2)

(c)pixabay(dot)com

db-571/572

Verkiezingen (1)

Goddeloos rechts is waar ik bij uitkwam na het invullen van één van de vele kieswijzers. De lezer moge schrikken, maar eigenlijk past dat wel…

Met name het adjectief, want rechtsom of linksom, ‘goddeloos’ doet het goed in stad Mensenziel. Geen wonder dus, dat ook ik daarbij uitkwam.

Toch hoop (en bid) ik om ervoor bewaard te worden om daar het rode kruisje te zetten. Niet alleen aanstaande woensdag, maar telkens weer – Deo volente.

Immers, partijen die Schepper, schepsel en schepping miskennen, zullen provinciaal en in de Senaat hét Spoor bijster blijken. Rechts– én linksom.

Wees dus wijzer!

Verkiezingen (2)

Dat gezegd zijnde, is de keuze niet reuze. Evenmin gemakkelijk.

Ja, maar de oudste partij van het land rekent toch met Schepper, schepping en de daaraan ontleende orde? Zeker, wat beginselen betreft, wel. En terecht!

Maar in de praktijk hebben die (staatkundig) gereformeerde beginselen steeds minder zeggingskracht. Gaat men (vaker) wegen die daar haaks op staan. Helaas is dat niet ‘de daad bij het woord voegen’….

En dat allemaal om des kiezers gunst?

Ware ’t niet beter de Heere om Zíjn gunst te smeken? Onzerzijds geheel onverdiend. Tegelijk zo onmisbaar. Ook voor land en volk, provincie, waterschap en senaat!