db-595 Het plafond (10/12)

Het plafond (10/12)

Het beminde volk Israël kreeg in de afgelopen maand een zee aan rampspoed te verwerken. En nog stijgen er dagelijks raketten tegen het Godsvolk op – letterlijk én figuurlijk.

Maar Gaza dan? Gunnen we de naasten op die strook van het Beloofde Land dan geen stil en gerust leven? Welzeker en méér ook!

Want voor Jood, Gazaan en wereldburger geldt: ‘Welgelukzalig is hij die den God Jakobs tot Zijn Hulp heeft, wiens verwachting op den HEERE zijn God is.’*

Een kalme reis is er niet mee verbonden, wel een eeuwige Vrede.

Wie verjaarde in oktober, jage dáárnaar – hartelijk!

___

* Psalm 146:5.