db-579 4 mei

Uitsnede uit: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Martinitoren_Groningen.JPG
(c) Naam onbekend (nickname “onderwijsgek”)

db-579

4 mei

Met zijn karakteristieke, rauwe, Slavisch-Engelse timbre zou hij vanavond op de Dam de stilte wel mogen verbreken – na de twee minuten.

Ter onderstreping van hoe bijzonder het is om telkens, én in vrede, onzen gevallenen (van toen en daarna) te herdenken.

Bovendien herinnert zijn rauwe stem ons aan de verschrikkelijke holocaust op miljoenen Joden – Volodymyr Zelenski zelf is van Joodse afkomst.

Opdat wij bij het herdenken niet vergeten wat was, ons hoeden voor wat is of komen kan.

Tenslotte dat de Oekraïense president mét ons, belijdend, zou aanheffen: “Mijn schild ende Betrouwen zijt Gij, o God, míjn Heer’!”