Over ons

Welkom / Welcome / Willkommen

Welkom

Dit is de nieuwe weblog van ds. D. Burggraaf, emeritus-predikant van de Hersteld Hervormde Kerk.

De komende tijd zal deze site, bij leven en welzijn, verder uitgebouwd worden.

Het uitgangspunt voor mij en mijn ambtelijke dienst is de gebondenheid aan de Heilige Schrift en de Gereformeerde Belijdenisgeschriften der Hersteld Hervormde Kerk.

Welcome

This is the new weblog of Rev. D. Burggraaf, Minister Emeritus of the Restored Reformed Church in the Netherlands.

Basic assumption for me and my official service is the alignement to the Holy Scripture and the Reformed Confession of the Restored Reformed Church.

Willkommen

Hier ist das neue Weblog von Pfr. D. Burggraaf, Pfarrer-Emeritus der Wiederhergestellte Reformierte Kirche in den Niederlanden.

Ausgangspunkt für mich und meinen Geistlichen Dienst ist die Gebundenheit an der Heiligen Schrift und die Reformierte Confession der Wiederhergestellte Reformierte Kirche.