db-557 Dankdag

db-557

Dankdag voor gewas en arbeid

Uitzonderlijke droogte in de zomer – geen boer(envlag) kon het keren, maar de Hemel gaf nog zaaiing, opwas en oogst.

Handen lagen vol zorgen in de schoot. Moe van corona, verslagen door rampen, leed, oorlogsgeweld of drukkende zorgen, maar kregen kracht van Boven, en gingen arbeidzaam uit de mouwen.

En als het (even) niet kon, zorgde Hij voor andere handen – ter ondersteuning of vervanging.

Bovendien was er nog hét Woord wat uitging in de wereld en niet ledig wederkeerde, maar deed wat Hem behaagt, ten zegen en ten oordeel.

“Dankt God in alles.”* Biddend in crisestijd.

______________

* 1Thess. 5:18