db-554 Bossche stoelen (9/12)

db-554

Bossche stoelen (9/12)

Met de wisseling van de seizoenen, waren ze er ineens weer. Als getuigen van een beginnende herfst én van de trouw en Voorzienigheid van de Schepper.

Hoogstens in gedachten kun je erop gaan zitten.

Even op adem komen. Omhoogkijken, afzien van al die herfstbladeren van vergane glorie. Je verwonderen over hoe zo’n paddenstoel zich hoog hecht aan een boomstam.

Bij het verjaren zie je ook steeds meer gebladerte liggen als je naar beneden kijkt. Verder tekenen zich ‘sporen en schimmels’ af….

Gelukkig wie door genade verbonden werd aan de dragende Heiland uit de stam van Juda. Van harte!

db-553 Dé Weg

Westminster Abbey
(c) pixabay (dot) com

db-553

Dé Weg

Rouwdragende hoofden, gekroonde hoofden, gekozen hoofden, onttroonde hoofden, en zoveel hoofden meer, werd dé Weg gewezen.

Van de ogenschijnlijk machtigste man op de aarde tot de allerarmsten in de uithoeken van de Commonwealth: tot allen kwam dezelfde Boodschap – inclusiever kan niet.

“Jesus saith unto him, I am the way, the truth, and the life: no man cometh unto the Father, but by me.”*

Tegelijk zo exclusief: de enige Weg tot de Vader. Buiten Jezus geen Waarheid, noch Leven. Maar in Hem alles voor verloren zondaren.

Zegene de Heere Zijn Woord! Tot Zijn eer. Tot vertroosting, bekering en zaligheid.

*  Johannes 14:6: “Jezus zeide tot hem: Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot den Vader dan door Mij.”

db-552 King Charles III

(c) pixabay(dot)com

db-552

King Charles III

“Ík ben de kroonprins van dit koninkrijk! En weet u, waarom ik altijd zo zorgelijk kijk?”

Deze (en meer) frasen proclameerde ik, als elfjarige basisschoolleerling, in het dorpshuis. Voor een ogenblik de rol van de toenmalige Prince of Wales verbeeldend…

Ik zou het zo níet weer doen.

Verbeelding past niemand en een burggraaf is nu eenmaal geen kroonprins. Bovendien bleek een ander, béter Woord gereed om te dienen.

Thans wordt ook de échte kroonprins van destijds tot hoger dienst geroepen. Een zwaar, verantwoordelijk ambt.

De Heere zij daarbij zijn ‘Schild ende Betrouwen.’

And: God save the King.

db-551 Queen Elisabeth II (1926-2022)

(c) www . royal . uk

db-551

Elisabeth II (1926-2022)

Na haar laatste ademtocht trad ‘Operation London Bridge’ in werking. Velen werden erdoor in diepe rouw, bewogenheid en beweging bracht – worldwide…

Immers, Elizabeth Alexandra Mary, hiernamaals geen koningin meer, ging door de Doodsjordaan. Géén brug, niet voor toegewijde en geliefde vorstinnen, leidde daaraan voorbij. Tenslotte was Elisabeth ook van Adam.

Maar wie in de tijd hartelijk van Christus werd, is zelfs ín die eenzaamste weg van alle vlees niet alleen. Geenszins vanwege ‘s mensen aardse positie, maar omdat Hij dé Koning is, was en eeuwig blijft.

Dat koningen, koninginnen, én onderdanen, door deze roepstem, Hém zouden zoeken!

db-550 Bossche Jan 8/12

db-550

Bossche Jan 8/12

Jarig ben je nooit alleen. Sommigen trekken er zelfs een heel jaar voor uit. Neem nu de Bossche Jan aan de Parade: die viert dit jaar zijn achthonderdjarig bestaan.

Een veelbewogen geschiedenis. Waarin eeuwen na de Reformatie zelfs een omgekeerde beweging plaatsvond – onder de hand van Napoleon en zijn ‘kale Fransen.’

De Bossche spits evenwel bleef naar Boven wijzen. Niet omdat Johannes de Evangelist daar is of Maria (de moeder des Heeren), maar naar Hem, Die hen verloste en daar een plaats bereidde: Jezus Christus.

Wanneer Hij ons Leven is, verjaren we nooit (meer) alleen. Van harte!

db-549 DANK

(c) pixabay (dot) com

db-549

DANK

’t Was weer een hele ‘kluif’ om alle felicitaties te lezen en van een vinkje, duimpje, of een antwoord te voorzien. Uit alle windstreken vonden ze hun weg naar ’s-Hertogenbosch of Wijk en Aalburg.

Ik val in herhaling, maar het blijft me verwonderen. Elk jaar opnieuw: de enorme hoeveelheid, de vriendelijkheid en de betrokkenheid die eruit spreekt.

Héél hartelijk DANK daarvoor!

THANKS

Apart from in Dutch I received gratulations in many foreign languages on occasion of my birthday last week. Sometimes I even needed the help of the online translator to really ‘get’ the message.

THANK You very much!

db-548 42

(c) pixabay (dot) com

db-548

42

Als ik te middernacht – Deo volente – de tweeënveertig aantik, dan doe ik dat hopelijk zonder pride of (boeren)trots.

Hopelijk? Ja, want de spade hoeft niet zo heel diep achter de witte boord de grond (van eigen hart en leven) in, of de omgekeerde vlaggen schieten als bonte paddenstoelen en doelmissers tevoorschijn…

Ook voor wat betreft het achterliggende tropenjaar. Dan blijft er mijnerzijds weinig over om aan te tikken.

Daarentegen een wonder nóg niet ‚afgetikt‘ te zijn. Onverdiend gedragen en gespaard in het geheim van Gods lankmoedigheid en geduld. Nóg in het heden der genade.

Onmisbaar en duurzamer dan trots: dé ROTS.

db-547 De twee van Den Bosch (7/12)

db-547

De twee van Den Bosch (7/12)

Ze hebben de meeste vierkante meters van alle Bosschenaren. Helemaal voor zichzelf. Een prachtig stukje Bosch: de Heinis.

Ze mogen dan wat stikstof uitstoten, maar hun energieverbruik ligt lager dan dat van mijn eenpersoonshuishouden.

Aan voorbijgangers geen gebrek: meestentijds wandelaars.

Of ze ook weten hoe bevoorrecht ze zijn…?

Weten wij het als we jarig waren in juli? Misschien met minder vierkante meters, maar toch? Misschien minder voorbijgangers, soms zelfs eenzaam, maar hopelijk niet alleen…?

Wij zijn géén koeien en zij géén mensen. ’t Mag weleens gezegd worden…

Wij: voorbijgangers. Onderweg. De énige goede Herder aanbevolen!

db-546 Stikstofarm ontbijt

db-546

Stikstofarm ontbijt

Vanochtend heb ik ‘de boer’ uit mijn ontbijt weggelaten. Ter bewustwording – niet om te demonstreren of te provoceren!

Hierdoor ontbreekt er nogal wat: sinaasappel, magere kwark, maiswafel, kaas, blauwe besjes en zelfs het schepje tarwezemelen plus havermoutvlokken. Tot het theezakje toe!

Zonder de boer houd ik ‘s morgens niet meer dan een beker kokend water en wat medicijnen over.

Trots op de boer ben ik niet. Trots past eigenlijk geen mens, zeker geen christen.

Dankbaarheid wel, dat de hemelse Landman nog boeren én wasdom (dat is: groei) geeft – onverdiend. Én bidders: vóór schepping, overheid, onderdaan, óm rentmeesters.

db-545 Bossche streetart (6/12)

db-545

Bossche streetart (6/12)

De foto moest over. Maar nog komt het straatportret van ‘de ijzeren vrouw’ (naar het gelijknamige Bossche stadsmeer) niet echt uit de verf.

Overdoen – je zou het met een levensjaar(dag) ook weleens willen doen. Soms lijkt het terugkijkend nergens op. Mislukt in deze grauwe, rauwe, buiten-paradijselijke werkelijkheid. Door eigenhandig gek(r)onkel en dat van de naaste.

Maar overdoen is onmogelijk. Levenstijd is éénmalig.

Er is genade nodig om verloren, verkwistte en verspilde tijd vergeven te krijgen. Die genade wens ik de jarigen van juni van harte toe. Deze houdt langer stand dan streetart of ‘de ijzeren vrouw’. Want eeuwig!