db-518 41

(c) pixabay(dot)com

db-518 NL-D

41

’t Was me het jaartje weer wel. Gevoelsmatig méér afgrond(en) dan grond onder de voeten gehad. Daardoor ook een moeilijke verhuizing achter de kiezen, en nog zoveel meer – waaronder een rotsblok van jewelste in m’n spreekwoordelijke rugzakje…

Bij dat alles ook héél véél gekregen. Ik heb er sinds de pastorie van Maartensdijk niet meer zo netjes bijgezeten zoals nu. Veel DANK aan allen die daaraan een bijdrage hebben geleverd – in woord, daad, gebaar en gebed!

Bovenal, en da’s bij al de depressieve diepten (en verzoekingen) een wonder: tot hiertoe gedragen en gespaard. Uit Hoogsterhand heden een nieuwe (ver)jaardag gekregen!

DEUTSCH

41

Es war wieder so einem Jährchen. Instinktiv hatte es mehr Abgründe als Boden unter den Füßen. Deswegen liegt auch ein schwieriger Umzug hinter mir, und noch viel mehr – ein massiver Felsbrocken im sprichwörtlichen Ruckpäckchen inklusive…

Bei all dem habe ich aber auch sehr viel (Geschenkt) bekommen. Seit dem Pfarrhaus Maartensdijks damals, habe ich nicht mehr so ​nett gewohnt wie jetzt. Vielen DANK an alle, die dazu beigetragen haben – in Wort, Tat, Geste, Gebet!

Vor allem, und bei all den depressiven Tiefen (und Versuchungen) ist das ein Wunder: bis hierher getragen und geschont. Aus Höchsterhand heute ein neuer Jahrestag bekommen!