db-519 Dank / Thanks

(c) pixabay(dot)com

db-519 NL-ENG

DANK

Ze waren weer even talrijk, bemoedigend en overweldigend: de grote stroom felicitaties ter gelegenheid van mijn verjaardag. En toch opnieuw een blijde verrassing, en uniek. Zoveel mensen, zoveel meeleven, in zoveel talen, uit zoveel landen. Onwerkelijk, maar waar!

Heel hartelijk DANK daarvoor!

Het doet goed. Middellijk put ik er kracht uit om verder te gaan op de onbegrepen, zware weg. Ook om erover te blijven schrijven.

Niet voor de likes, de oh’s of de ah’s. Maar voor stemmelozen in de marge, als een spiegel voor de middenmoot en een signaal aan de top.

Daarenboven als dienaar van hét WOORD.

ENG

THANKS

It was again so numerous, encouraging and overwhelming: all the congratulations for my birthday. And even yet afresh, another happy surprise, and unique. So many people, so much compassion, in so many languages, from so many countries. Unreal, but true!

THANK you very much for all that!

It does good. Mediately, I draw strength therefrom to continue on the misunderstood, heavy road. Also to keep writing about.

Not for likes, ohs or ahs. But for the voicelessness in the margin, as a mirror for the middle range and a signal to the top.

Furthermore as minister of thé WORD!