Opgemerkt

DB-430 (NL)

Opgemerkt

De pressie van een kleine zes jaar – in alle soorten en maten, tot zelfs anonieme bedreiging toe – heeft, naast veel ontmoedigingen en slapeloze nachten, ook een spatie gekost. De pressie werd depressie…

In de hoop op rustiger vaarwater, heb ik daarom besloten in het RD wat op te merken: een ingezonden brief waarvan u hier zowel het origineel als het (door de redactie) afgedrukte aantreft.

Laten we bidden voor degenen, die met ‘vrome’ pressie het negende gebod overtreden en daarmee niet alleen hun naaste schaden, maar ook hun Schepper onteren.

Bovendien: “Doorgrond me, en ken mijn hart, o HEERE!”

Naschrift: Graag verwijs ik hier ook naar het beharteniswaardige rapport van de Synode van de Hersteld Hervormde Kerk.

Voor wie dringend hulp nodig heeft: https://www.113.nl/