db-554 Bossche stoelen (9/12)

db-554

Bossche stoelen (9/12)

Met de wisseling van de seizoenen, waren ze er ineens weer. Als getuigen van een beginnende herfst én van de trouw en Voorzienigheid van de Schepper.

Hoogstens in gedachten kun je erop gaan zitten.

Even op adem komen. Omhoogkijken, afzien van al die herfstbladeren van vergane glorie. Je verwonderen over hoe zo’n paddenstoel zich hoog hecht aan een boomstam.

Bij het verjaren zie je ook steeds meer gebladerte liggen als je naar beneden kijkt. Verder tekenen zich ‘sporen en schimmels’ af….

Gelukkig wie door genade verbonden werd aan de dragende Heiland uit de stam van Juda. Van harte!

db-553 Dé Weg

Westminster Abbey
(c) pixabay (dot) com

db-553

Dé Weg

Rouwdragende hoofden, gekroonde hoofden, gekozen hoofden, onttroonde hoofden, en zoveel hoofden meer, werd dé Weg gewezen.

Van de ogenschijnlijk machtigste man op de aarde tot de allerarmsten in de uithoeken van de Commonwealth: tot allen kwam dezelfde Boodschap – inclusiever kan niet.

“Jesus saith unto him, I am the way, the truth, and the life: no man cometh unto the Father, but by me.”*

Tegelijk zo exclusief: de enige Weg tot de Vader. Buiten Jezus geen Waarheid, noch Leven. Maar in Hem alles voor verloren zondaren.

Zegene de Heere Zijn Woord! Tot Zijn eer. Tot vertroosting, bekering en zaligheid.

*  Johannes 14:6: “Jezus zeide tot hem: Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot den Vader dan door Mij.”

db-552 King Charles III

(c) pixabay(dot)com

db-552

King Charles III

“Ík ben de kroonprins van dit koninkrijk! En weet u, waarom ik altijd zo zorgelijk kijk?”

Deze (en meer) frasen proclameerde ik, als elfjarige basisschoolleerling, in het dorpshuis. Voor een ogenblik de rol van de toenmalige Prince of Wales verbeeldend…

Ik zou het zo níet weer doen.

Verbeelding past niemand en een burggraaf is nu eenmaal geen kroonprins. Bovendien bleek een ander, béter Woord gereed om te dienen.

Thans wordt ook de échte kroonprins van destijds tot hoger dienst geroepen. Een zwaar, verantwoordelijk ambt.

De Heere zij daarbij zijn ‘Schild ende Betrouwen.’

And: God save the King.

db-551 Queen Elisabeth II (1926-2022)

(c) www . royal . uk

db-551

Elisabeth II (1926-2022)

Na haar laatste ademtocht trad ‘Operation London Bridge’ in werking. Velen werden erdoor in diepe rouw, bewogenheid en beweging bracht – worldwide…

Immers, Elizabeth Alexandra Mary, hiernamaals geen koningin meer, ging door de Doodsjordaan. Géén brug, niet voor toegewijde en geliefde vorstinnen, leidde daaraan voorbij. Tenslotte was Elisabeth ook van Adam.

Maar wie in de tijd hartelijk van Christus werd, is zelfs ín die eenzaamste weg van alle vlees niet alleen. Geenszins vanwege ‘s mensen aardse positie, maar omdat Hij dé Koning is, was en eeuwig blijft.

Dat koningen, koninginnen, én onderdanen, door deze roepstem, Hém zouden zoeken!