db-468 De scholen zijn weer begonnen / Die Schulen haben wieder begonnen

(C) Veilig Verkeer Nederland

db-468 (NL-D)

De scholen zijn weer begonnen

Anders dan anders en nog niet allemaal, maar de eerste scholen zijn weer begonnen. Normaal gesproken ligt de zomer dan achter ons, maar nu niet – al zou je het bij het stralend zonnige weer van de afgelopen weken bijna denken.

De zomer ligt nog voor ons, bij leven en welzijn! Dat laatste hoort er zeker bij, want we zijn mensen van de dag en onze gezondheid is een groot en broos goed.

Iedereen die voor/in het onderwijs zorg draagt, wens ik Zegen toe. Bovendien de genegenheid om voor Leven en Welzijn naar Boven te wijzen!

DEUTSCH

Die Schulen haben wieder begonnen

Anders als sonst, und noch nicht alle, aber die ersten Schulen haben (in NL) wieder auf. Normalerweise liegt der Sommer dann hinter uns, aber diesmal nicht – obwohl man es fast glauben würde in Anbetracht des sommerlichen Wetters letzter Zeit.

Der Sommer liegt noch vor uns, Leben und Wohlbefinden vorausgesetzt. Letzteres gehört sicherlich dazu, denn wir sind ‚Menschen des Tages‘ (NL: vergänglich), und unsere Gesundheit ist ein großes, aber zerbrechliches Gut.

Alle Menschen die für den Unterricht Sorge tragen, wünsche ich Segen! Obendrauf die Zuneigung um für das Leben und das Wohlbefinden nach Oben zu zeigen!