db-525 Ondersteuningsbijdrage

db-525 NL

Ondersteuningsbijdrage

Vooralsnog voor een periode van DV vier jaar zal de Hersteld Hervormde Kerk, met ingang van deze maand november, maandelijks een ondersteuningsbijdrage aan ondergetekende uitkeren.

Middellijk wil de HHK hiermee zijn betrokken- en verbondenheid mijnerzijds tot uitdrukking brengen, hopend dat het mag bijdragen aan de verbetering van mijn welzijn.

Daarvoor past allereerst dank en verootmoediging jegens de Heere, Die harten neigde.

Hij zorgde ook in de moeilijke jaren (waarin de kerk(mens) menigmaal teleurstelde) voor levensonderhoud en zoveel meer. Middellijk ook door gewaardeerde (anonieme) handreikingen van (on)bekenden.

Voor een ontmoedigde en gedeprimeerde emeritus: een onverdiend voorrecht. Over “Thanksgiving” gesproken…! 🙏

db-524 Bastiaan Johannis van der Vlies (1942-2021)

db-524 NL

Bastiaan Johannis Van der Vlies (1942-2021)

Met ontroering kwam het bericht binnen. Van der Vlies is uit de tijd…

‘Om stil te berusten in Uw beleid’ – ik hoor hem dit zinnetje aan mijn eigen ziekbed van destijds nog bidden. Ernstig, hartelijk en betrokken. Vermoedelijk wilde ouderling Van der Vlies er zijn gekreukelde predikant (ook) wat in meegeven.

Iets wat ik pas veel later (enigszins) leerde gewaarworden: dat als het mij uit de hand loopt, er Iemand Boven staat, Die het nooit uit de Hand loopt.

Moge de Heere dát de rouwdragende familie bij dit grote verlies, tot troost, doen ondervinden.

db-523 Lebbeüs (10/12)

(c) Jan van Luyken, Public domain, via Wikimedia Commons

db-523 NL

Lebbeüs (10/12)

Volgens de evangelisten Mattheüs en Markus werd hij ook ‘Thaddeüs’ genoemd, terwijl Lukas en Johannes hem als ‘Judas’ vermelden.

Uit Jezus’ antwoord op zijn vraag (Joh. 14:22) blijkt, dat er door de wereld een scheidslijn loopt. Er zijn mensen die Hem liefhebben en Zijn Woord bewaren, en er zijn mensen voor wie dat niet geldt.

Bij de eersten maken Vader en Zoon (door de Heilige Geest) woning. Niet voor even, maar blijvend, eeuwig. De anderen zullen dat ontberen en missen…

Door de drieenige God genadig opgezocht te worden, dát wens ik de jarigen van oktober van harte toe.