db-531 Україна

(c) pixaby(dot)com

db-531 NL

Україна

Wat geen daglicht verdroeg, begon al in de donkerheid. Nog vóór het krieken van de dageraad sloeg hij meedogenloos zijn broeder zonder grenzen…

Maar zo min hij de geschiedenis kan herschrijven, zo min hield hij Zíjn zon tegen in haar opgang over bozen en goeden – van Lviv tot Novosibirsk.

Eigenlijk had hij al vóór het ochtendgloren, de strijd geheel verloren. Gisteren, heden én morgen.

Want als straks de Dageraad aanbreekt, zal grenzeloos Recht geschieden. Door hét Licht dat overwon, zal Vrede zegevieren.

’t Blijft evenwel donker voor wie hier géén Licht (ver)droeg.

Господи, помилуй *

* Heere, ontferm U.