Stemverklaring / Abstimmungserklärung

DB-405 ⁻ ᴰᵉᵘᵗˢᶜʰ ᵘᶰᵗᵉᶰ

Stemverklaring

Waarheen met mijn stem? Mijn stem ‘voor koningen en allen die in hoogheid zijn?’ Mijn stem voor Altena, Brabant, Den Haag, de Kamers, het kabinet, het waterschap?

Waarheen met mijn stem voor/tegen fora, democraten, primaten, pragmaten, en Baudaten?  Mijn stem op links, rechts, groen of zelfs voor dieren?

Waarheen met mijn stem voor of tegen de Brexit, hard of zacht, wind May of tegen? Voor uitstel, lang, kort of afstel?

Mijn stem is tot God.

Want wie er ook na 20 maart zijn staart roert, zijn wonden likt of zijn zetels telt: de Heere regeert in eeuwigheid.

Exit: waan-van-de-dag.

DEUTSCH

Abstimmungserklärung

Wohin mit meiner Stimme? Meiner Stimme ‚für Könige und für alle Obrigkeit?‘ Meine Stimme für Altena, Brabant, Den Haag, die Kammern, das Kabinett, und die Wasserbehörden?

Wohin mit meiner Stimme für (oder gegen) Foren, Demokraten, Primaten, Pragmaten, und Baudaten? Meiner Stimme auf Links, Rechts, Grün, oder gar für Tiere?

Wohin mit meiner Stimme für oder gegen Brexit, hart oder sanft, Rückenwind oder May Entgegen? Für aufgeschoben, kurz, lang, oder aufgehoben?

Meine Stimme ist zu Gott.

Denn wer auch immer nach dem 20. März seinen Löffel rührt, seine Wunden leckt oder seine Mandate zählt: der Herr regiert Ewiglich.

Exit: Wahn-des-Tages.