XXXIX

DB-416

XXXIX 

Vanaf vandaag dus 39. Deo volente een heel jaar lang. Waar 38 (door jarenlange averij) al vaak als 83 voelde, heb ik weinig hoop dat het met 39 ineens heel anders/beter zal worden.

Toch biedt ook Psalm 93 een geweldig perspectief. Juist voor mensen die door allerhande beschadigingen (en pressie) het water vaak aan de lippen hebben staan:

„De HEERE in de hoogte is geweldiger dan het bruisen van grote wateren, dan de geweldige baren der zee.“

Hem, de Schepper en Onderhouder van mijn leven, zal het ook dit jaar niet uit de Hand lopen! 

Onze hoop: op Hem!


DEUTSCH 

XXXIX

Ab heute also 39. Deo volente ein ganzes Jahr. Wo 38 (wegen jahrelanger Havarie) mir schon oft als 83 vorkam, habe ich wenig Hoffnung, dass es sich mit 39 schlagartig verändern oder verbessern wird.

Nichtsdestotrotz bietet auch der 93. Psalm eine beeindruckende Perspektive. Gerade für Menschen die Dank allerhand Verletzungen (und Pression) das sprichwörtliche Wasser oft bis zum Halse steht:

„Der HERR in der Höhe ist mächtiger als das Tosen mächtigen Wassers, als die mächtigen Wellen des Meeres.“

Ihm, der Schöpfer und Betreuer meines Lebens, wird es auch in diesem Jahr nicht außer Kontrolle geraten!

Unsere Hoffnung: auf Ihn!