Safehouse

pixabay(dot)com

DB-425 (NL-D)

Safehouse

Achter de deuren van hun ‘huis van samenkomst’ (=synagoge) waren ze veilig in Halle. Veilig tegen de terreur van de haat, aldaar getooid als ogenschijnlijke eenmansactie.

En zo hoort het ook, niet alleen voor het geslacht van Abraham, Izak en Jakob!

Huizen van samenkomst – religieus, maatschappelijk of familiair in gebruik – behoren veilig te zijn voor geschapen en gevallen mensen.

Dat dit niet altijd het geval is, wordt soms pijnlijk gevoeld…

Géén nood: in Jezus Christus is een Deur gegeven, achter Wie jood en heiden veilig zijn. Sola fide, zelfs in het dal van de schaduw van de ‘kast’ / dood!


DEUTSCH

Safehouse

Hinter den Türen ihres ‘Hauses der Versammlung’ (=Synagoge) waren sie sicher in Halle. Sicher des Hasses Terror gegenüber, hier im Gewand der Aktion eines angeblichen Einzel- und Übeltäters.

Und das gehört sich ja auch, nicht nur für den Nachkommen Abrahams, Isaacs und Jacobs!

Häuser der Versammlung, ob religiös, gesellschaftlich oder familiär im Gebrauch, sollten sicheren Orte sein für erschaffene und gefallen Menschen.

Dies ist nicht immer der Fall, was manchmal schmerzhaft bemerkt wird…

Keine Sorge: in Jesus Christus ist eine Tür gegeben, hinter Wen Jude und Heiden sicher sein. Sola Fide, sogar im Tal der Schatten des ‘Schrankes’ / Todes!