December-jarigen / Dezember-Geburtstage

DB-432 (NL-D)

December-jarigen

Op de valreep voor het nieuwe jaar een hartelijke gelukwens voor de laatste jarigen van 2019. Een jaar wat voor het plantje wat de felicitaties begeleidde, bijzonder groeizaam is geweest.

Kijk maar eens wat een verschil tussen januari, linksboven, en december, rechtsonder!

Zo’n groeizaam jaar moge ook de laatste jarigen vergund worden! En niet alleen hen, maar ons allen, als wij de drempel van 2020 naderen.

“Leer ons alzo onze dagen tellen, dat wij een wijs hart bekomen.” Voor zo’n hart kan zelfs de krimp, ofschoon niet aangenaam of gewenst, nog groei betekenen.

Onder Gods Zegen. Van harte toegewenst!

DEUTSCH

Dezember-Geburtstage

Kurz vor Jahresabschluss noch die Glückwunsche für die letzte Geburtstagskinder des 2019. Ein Jahr, was für das Pflänzchen (was die Gratulationen begleitete) wachstumsfördernd war.

Schau mal den Unterschied zwischen Januar (linksoben) und Dezember (rechtsunten)!

So ein wachstumreiches Jahr möge die letzten Jubilare auch vergönnt werden! Und nicht nur sie, sondern uns alle, die wir uns auf der Schwelle zu 2020 befinden.

„Lehre uns also unsere Tage zählen, dass wir ein weises Herz bekommen.“ Für so ein Herz kann sogar ein Jahr mit Schwund, obwohl nicht angenehm oder erwünschenswert, doch noch Wachstum bedeuten.

Unter Gottes Segen. Von ganzem Herzen gewünscht!